Pavilonek - jesle pro zvěř

Na konci průseku je na mapě z roku 1829 zakreslena blíže patrně neurčená stavba. "Kůlna" či "Jesle" pro divokou zvěř čili kůlna na krmivo v oboře byla otevřená, postavená v prostém gotickém slohu. Měla dřevěnou konstrukci a jeho mansardová střecha byla podepřena asi deseti stylově spojenými sloupy. Uvnitř se nacházel prkenný strop a na střeše z obou stran prkenné štítové stěny.

 

 Jesle pro zvěř (Kornerschuttung) v parku na mapě z roku 1840. Naproti "Slunečník".

 

Realizovaný návrh na stavbu

 

 Stavba kolem roku 1900

 

 Situační mapa z roku 1896, stavba dole vpravo na konci průhledu.

 

 

 

 

 

 

Veltruská daňčí obora

Pavilon v oboře

Chotek - Veltrusy

Tento web byl vytvořen v systému web-rychle.cz pro nekomerční užití.