Pavilon u vsi Dušník

Pavilon u vsi Dušníky byla zajímavá empirová stavba (počátek 19. století) se čtyřmi střešními štíty a s dvouramenným schodištěm. Uvnitř byl velký pokoj s tapetami, později přepažen do dvou částí.Pavilon měl postranní přízemní přístavky a vstup do sklepního prostoru.

Sloužil panstvu a jeho letním hostům k pohoštění při výletech do okolí zámku.Ti přicházeli pěšky, na koních a nebo v kočárech. Pohoštění bylo vždy přivezeno předem zámeckými služebníky. O pořádek v pavilonu se staral jeden z dušnických poddaných. Takto sloužil objekt až do přelomu 19. a 20. století.

Zhruba od počátku 20. století však začal být požíván jen přívozníky či panskými nádeníky a pomalu pustl.

Za první republiky zde byla instalována elektřina, avšak v 60-tých letech byl zcela opuštěn.

Z bezpečnostních důvodů byl v 70-tých letech stržen. Do dnešních dnů je dochováno torzo schodiště a sklepa.

 

 

           

 situační mapa z 19. století                                           pavilon kolem roku 1900 ve své empirové podobě

 

 pavilon přestavěný na byty v sedmdesátých letech před stržením

 

 

 současné torzo pavilonu

 

 rekonstrukce umístění pavilonu v dnešní krajině

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaniklá architektura

Pavilon u vsi Dušníky

empirový pavilon

Tento web byl vytvořen v systému web-rychle.cz pro nekomerční užití.