Ostatní architektura

HLAVNÍ BRÁNA

undefined

V letech 1845 až 1846 došlo k přestavbě hlavní vstupní brány do parku v empírovém slohu. Brána je zasazena mezi dvě administrativní budovy (obydlí lékaře a lesníka) a ve své ústřední části, štítu, má usazen chotkovský znak. Tento celek se stává významnou urbanistickou dominantou obce.

Více na: Hlavní brána

 

HOLANDSKÝ SELSKÝ DOMEK

undefined

V 80-tých letech 18. století byl v severní části parku poblíž hlavní osy postaven na obdélník půdorysu tzv. Holandský, selský domek. Měl malovanou fasádu, která iluzivně napodobovala neomítnuté cihly. Kolem oken bylo bílé rámování. Interiér byl zkrášlen geometrickou dekorativní výmalbou. V západní části domku byla síň s mozaikovou, ornamentálně vzorovanou dlažbou. Zde zámecké panstvo odpočívalo a jedlo při svých výletech. Domek sloužil k obydlí sadaře, který pečoval o nedalekou štěpnici. U domku byla zahrada v holandském stylu s květinovými loubími. Později byla změněna na školku ovocných stromů. Domek byl později upraven na hájovnu.

 

SUŠÁRNA OVOCE

undefined

Nevelké přízemní zděné stavení, postavené po roce 1790 na křižovatce hlavních cest, sloužilo k sušení zdejšího ovoce.

 

DOMEK ZAHRADNÍKA

undefined

Postaven ve dvacátých letech 19. století s fasádou z neomítnutých cihel. U domku bývala dřevěná veranda.

 

KAPLIČKA

undefined

Umělecky nevýznamnou kapličku dal u cesty vedoucí od empírové brány k zámku poblíž můstku přes průplav postavit v roce 1861 hrabě Jindřich Chotek na paměť své zemřelé manželky Charlotty.

 

UMĚLÁ JESKYNĚ - GROTTA

undefined

Nedaleko dórského chrámku v jihovýchodní části parku byla v roce 1833 podle návrhu Jana Filipa Jödla vybudována jako úkryt pro horké letní dny umělá jeskyně, grotta, nad níž původně stála umělá zřícenina. Vchod do jeskyně se dal uzavřít umělým vodopádem vody, který byl napájen z nedaleké nádrže.

 

SOCHA sv. JANA NEPOMUCKÉHO

undefined

 Kamenná socha byla postavena patrně v roce 1729 při příležitosti kanonizace tohoto světce.

 

STANISLAVOVA HÁJENKA

undefined

 Po roce 1840 byla severozápadně od grotty nad loukou postavena hájovna, původně v tyrolském stylu.

 

 

 

 

Park Veltrusy

Parková architektura

Hlavní brána - hájovna - sušárna ovoce - socha sv. Jana Nepomuckého - grotta - kaplička - domek zahradníka

 

 

Tento web byl vytvořen v systému web-rychle.cz pro nekomerční užití.