Laudonův pavilon

Koncem 18. století (1792-97) byl nad kanálem (původním ramenem Vltavy) v jihozápadní části parku postaven Laudonův pavilon. V jeho základové konstrukci, kterou tvoří klenutý můstek, bylo skryto stavidlo, jímž bylo možné regulovat výšku vodní hladiny v průplavu. Motiv tohoto pavilonu nad průplavem je znám z čínské zahradní architektury, vzorem k veltruské stavbě (projektantem byl Matěj Hummel) byl obdobný objekt v Prior Parku v anglickém Bathu z 1. poloviny 18. století. Z obdélníkového půdorysu pavilonu vystupují dva sloupové portály s trojúhelníkovými štíty, rámující vysoké půlkruhově klenuté vchody, k nimž na obou stranách vedou schody. Stěny nad průplavem jsou prolomeny velkými okny, která jsou dělena jónskými sloupky a uprostřed zaklenuta půlkruhovými oblouky.  Jedná se o velmi kvalitní architekturu, která v sobě spojuje kamenické, štukatérské, truhlářské i malířské práce.

Klasicistní pavilon byl postaven na paměť rakouského generála Gideona Ernsta von Laudona (1717-1790), populárního a úspěšného vojevůdce ze sedmileté války (1756-1763) a z války proti Turkům (1788-1789). Generál Laudon se v okolí Veltrus často zdržoval se svými vojsky a nejednou byl ubytován na veltruském zámku.

Interiér je členěn iluzivní dekorativní malbou s motivem skupin putti, které vykonávají různé venkovské činnosti a zábavy. 

Pavilon občas sloužil k pohoštění významných osob, které nemohli z časových důvodů zajet na zámek.

 

 

 

Park Veltrusy

Laudonův pavilon

pavilon, generál Laudon, stavidlo, anglický park, klasicismus

 

Tento web byl vytvořen v systému web-rychle.cz pro nekomerční užití.