Sochařská výzdoba zámku Veltrusy

Společně se stavbou zámku Veltrusy v desátých i pozdějších letech 18. století vznikala také sochařská výzdoba jeho okolí a zámku samotného.

Po dostavbě zámeckého areálu ve čtyřicátých letech 18. století byla sochařská výzdoba na čtyřech místech.

1/ V jižní části, mezi zámeckou bodovou - barokní zahradou a špíglem jako prostor s fontánami...

2/ Na východní straně od zámku v podobě sochy sv. Jana Nepomuckého

3/ Jako součást a vyústění zámecké budovy do čestného dvora v podobě "loveckého" sousoší dvouramenného  

     schodiště.

4/ Jako "kolonáda" soch uzavírající na severní straně čestný dvůr a představující dvanáct měsíců a čtvero

     ročních dob.

 Veltrusy 1746 se zvýrazněním umístění sochařské výzdoby zámku a okolí.

 

1/ Zaniklá sochařská výzdoba

V jižní části okolí zámecké budovy vznikla v 1. polovině 18. století barokní zahrada. Zahrada se neomezovala pouze na rostlinné ornamenty, ale byla také doplněna fontánou, větším počtem soch, skleníkem a fíkovnou. Návrh se bohužel nedochoval a tak jsme odkázáni na podobu jejího vzhledu pouze na přibližných nákresech na mapách té doby. Jediný dochovaný prostorový vzhled zahrady je na mapě z roku 1785. Je však nejisté, zda ještě kolem tohoto roku byla barokní zahrada v této podobě.

   

 Podoba zámeckého okolí v roce 1746                             Jediná dochovaná podoba zahrady z roku 1785

 (půdorysné rozložení soch a váz v zahradě)

 

 Detail podoby zahrady z roku 1785

 

 

2/ Socha sv. Jana Nepomuckého

Kamenná socha byla postavena patrně v roce 1729 při příležitosti kanonizace tohoto světce.

 Socha sv. Jana Nepomuckého na mapě z roku 1746

 

         

 Současný stav sochy sv. Jana Nepomuckého s aliančním znakem hrabat Chotků a Kinských

 

 

3/ Sochařská výzdoba zámeckého schodiště

Architektonicky nejzajímavějším prvkem veltruského zámku je sousoší koněvodů a psovodů, od A. Kuena z roku 1713, na konci dvouramenného zámeckého schodiště. Sochař pojmul své dílo jako dynamický prvek, který jasně ukazuje na prvotní charakter budovy jako loveckého letohrádku.

 Sousoší na fotografii z roku 1873

 

 

 

 

 Současný stav

 

 

4/ Sochařská výzdoba čestného dvora

"Kolonáda" soch z dílny Matyáše Brauna uzavírající čestný dvůr zámku Veltrusy, znázorňuje dvanáct měsíců a čtvero ročních období.

  

Ještě v 19. století stávaly sochy také na vstupních piliřích brány

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sochařská výzdoba zámku Veltrusy

zámek Ouholice - Ostrov - Insel Weltrus

Sv. Jan Nepomucký - zaniklá výzdoba zahrady - Kuen

Tento web byl vytvořen v systému web-rychle.cz pro nekomerční užití.