Čestný dvůr

Čestný dvůr veltruského zámku vznikal patrně při dostavbě hlavní zámecké budovy po roce 1710.

Byl vymezen na severní části oválně vybíhajícím oplocením, patrně s pozdější kolonádou soch dvanácti měsíců a čtyř ročních období z díly M. B. Brauna.

Bohužel není známo, kdy byly sochy zhotoveny, ani kdy byly osazeny.

Na protější straně vzniklo, u dvojramenného schodiště do zámku, sousoší koněvodů a psovodů po roce 1711 a jejím autorem byl F. A. Kuen.

Na východní a západní straně je čestný dvůr uzavřen původně patrně (též neudaného účelu) hospodářskými budovami, přízemními pavilony, které v průběhu let změnily svůj vzhled i poslání.

Záměrně výškově odstupňované budovy, od zámecké brány k vlastnímu zámku, vytvořily úžasný vrcholně barokní efekt malebné pompéznosti tohoto původně letního sídla.

Další stavební vývoj však tento prvek naprosto smazal.

V této době neměl čestný dvůr žádnou zahradní úpravu a byl dokonce rozdělen dřevěným plotem na dvě části, viz plán z roku 1730 i 1746.

 

1730

 

1746

 

Po roce 1740 se započal budovat hospodářský dvůr v západní části od zámku a tím se z prostor čestného dvora odsouvá neestetická živočičná stránka panství a dvůr dostává na estetickém významu. Není ani vyloučeno, že právě v této době, na podporu architektonického vzhledu, dochází k osazení kolonády soch. Je to však čistě hypotetická myšlenka. V menší části dvora u zámku, byly patrně budovy většího významu, než budovy vzdálenější, ve druhé části dvora. Na pozdější mapě z roku 1759 je zakreslen čestný dvůr stále rozdělený na dvě části, ale již prolamovaným pilířovým ohražením. 

 

1756

 

Vznikl majestátní půdorys rakouského typu. Koncem 18. století dochází ke sloučení vlastního čestného dvora a předdvoří a patrně v této době dochází k zahradní úpravě.

Čestný dvůr (cour d’honneur) je označení pro, ze tří stran, uzavřené nádvoří zámeckou budovou a bočními křídly. Čtvrtá-přední strana, která je naproti hlavnímu průčelí, je uzavřená zdí s výstavní branou nebo oplocením s ozdobnou mříží a se sochami či vázami na pilířích. Toto řešení se začalo objevovat již v 17. století ve Francii a později se v barokní době rozšířilo po celé Evropě. 

 

1785

 

1820

 

1820

 

1897

 

1910

 

1910

 

1910-20

 

1910-20

 

1917

 

1917

 

1917

 

1920

 

1936

1940

 

1955

 

1960

 

 

 

 

 

 

Zámecký areál Veltrusy

čestný dvůr

dvojramenné schodiště - úprava čestného dvora - kolonáda soch

Tento web byl vytvořen v systému web-rychle.cz pro nekomerční užití.