Palác Althanů - předobraz veltruského zámku

 

V roce 1704 pobýval Václav Antonín Chotek ve Vídni a s největší pravděpodobností navštívil také letohrádek hraběcího rodu Althanů v Rossau. Patrně zde čerpal inspiraci pro stavbu zámku ve Veltrusích.  

Historie althanské stavby začala v 1687 koupí rozsáhlé části země v Rossau u Vídně. Palác původně nazvaný Althanský, byl postaven v letech 1689-93 architektem Johannem Bernhardem Fischerem z Erlachu v Rossau u přítoku Dunaje. Stavebníkem byl Johann Christoph hrabě Althan (rod působící také v Čechách), který roku 1690 nabyl tzv. „Alsergrund“ u Vídně. Palác-letohrádek měl oválnou ústřední budovu a čtyři křídla ve tvaru svatoondřejského kříže, stejně jako zámek Veltrusy. Další podobností či spíše inspirací pro veltruskou stavbu jsou právě radiální křídla (v českém případě zprvu jen dvouosá, po roce 1754 totožná s "Althanskými"), která porušují centralitu kompozice, avšak umožňují rozmanitý pohled na stavbu z hlavní a příčné osy.  Gundacker hrabě Althan zdědil majetek po svém otci v roce 1706 a prodal ho v roce 1713 městu Vídni. Určitou dobu, až na pár krátkých pronájmů, byl palác prázdný, než zde Magistrát založil veřejné „Donaubad“. V roce 1754 prodalo město palác obchodníku Johannu Georgovi Schullerovi (umístil zde továrnu na bavlnu), jehož syn a dědic Jan Křtitel Pouthon (1745-1816) palác v roce 1777 přestavěl, stejně jako barokní zahradu v anglický park. V roce 1869 byl celý objekt zbourán pro vídeňské nádraží Franz-Josefs-Bahnhof.

 

 plán Althanského paláce z konce 17. století

 

 barokní zahrada s palácem z roku 1704-6

 

 

 palác se zahradou u Dunaje z roku 1709

 

 anglický park s palácem v roce 1830

 

 podoba paláce v roce 1836

 

 půdorys paláce před přestavbou v roce 1777

 

 půdorys paláce po přestavbě po roce 1777

 

 fotografie průčelí z roku 1865

 

 fotografie z roku 1869 před zbořením

 

Autor paláce Althanů, Johann Bernhard Fischer z Erlachu (1656-1723), byl dvorní architekt tří císařů. Patřil mezi nejvlivnější rakouské architekty vrcholně barokního období, jehož význam zasáhl a nasměroval celou střední Evropu. Jeho práce ovlivnily, především prostřednictvím G.B.Alliprandiho, vývoj architektury v zemích Koruny české a tvorbu původně zámeckého letohrádku ve Veltrusích. Fischer z Erlachu se stal, mimo jiné, hlavním propagátorem nových architektonických tvarů staveb, kde se do popředí dostává ústřední válcové jádro na půdorysu kruhu či oválu, ze kterého vystupují (či jsou připojena) boční křídla. Jeho dílo spojuje tradice římského baroka s francouzskými klasicizujícími tendencemi, což značně dokazuje stavba císařského zámku Schönbrunn ve Vídni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palác Althanů a zámek Veltrusy

Johann Bernhard Fischer z Erlachu

Veltrusy - půdorys zámku - Rossau - Althan - Chotek

Tento web byl vytvořen v systému web-rychle.cz pro nekomerční užití.