Pomník van der Schotta

Když v roce 1790 zemřel Richard van der Schott, jeden z hlavních tvůrců veltruského parku, dal mu Jan Chotek v severovýchodní části parku nedaleko průplavu, východně od později postavené Čínské bažantnice, postavil pomník, který byl po roce 1840 přestěhován na místo někdejší turecké zahrady.  

Pomník představuje podstavec s votivním nápisem ukončený čučkovým nástavcem. Podstavec se zdvíhá z profilované patky křivkovitého půdorysu vycházejícího z čtverce s okosenými rohy a konkávně proláklými stranami. Konkávní strany dříku podstavce zaujímají nápisy, okosené rohy zdobí přepásané voluty, které vynášejí kladí a výrazně vysazenou bohatě profilovanou římsu. Na ní dosedá postament a čučkový nástavec zdobený třemi prstenci.

Pomník Richardu van der Schottovi byl vysekán z jemnozrnného žlutobílého pískovce. Jednotlivé díly byly osazeny na vápennou maltu. Na dříku byly namalovány votivní nápisy černou matnou barvou. Na několika místech bylo patrné, že nápis byl několikrát obnovován. Zejména v horní části dříku podstavce, v hloubkách modelace volut byly dále zřetelné pozůstatky povrchových úprav, nátěrů v barvě bílé a šedé.

text: npu.cz

 

Nápisy na jednotlivých stranách jsou psány velkými písmeny tiskací latinky černou barvou. Jejich znění je následující:

Čelní strana:


AMICO ET PRIMO IN RE HORTENSI INSTTUTORI (Příteli a prvnímu ve věci zahrad zřizování)

Pravá boční strana:


JOAN. RUD COM. CHOTEK (Joan. Rud. hrabě Chotek) 

 

Zadní strana:


RICHARDI VAN DER SCHOT HORT. CAES. SCHÖNBRUNN (Richardu van der Schot císař. zahrad. Schönbrunnu)

 

Levá boční strana:


NAT. MDCCXXXI DENAT. XVIII: FEBR. MDCCXC (el. 18. února 1790)

 

 
 
 
 
 
 
 

Veltruský park

Pomník van der Schotta

pomník - der Schott - Chotek

Tento web byl vytvořen v systému web-rychle.cz pro nekomerční užití.