Holandský selský domek a sad

Přízemní budova v severní části zámeckého parku, dříve označovaná i se svou rozlehlou zahradou také jako „holandský selský dům“ nebo „holandská ovocná školka“, sloužila podle svého původního určení jako zázemí pro pracovníky zahrady, jako obydlí správce či hlídače školky, sadaře a později hajného, ale také jako vycházkový nebo lovecký pavilón s částečně otevřenou salou terrenou. Zde zámecké panstvo odpočívalo a jedlo při svých výletech. 

Objekt je v jádru starší barokní stavba z první poloviny 18. století. Její současná podoba je ovšem pozdně klasicistní a pochází z poloviny 19. století, kdy byla provedena významná úprava vnitřní dispozice, fasád a provedena nová valbová střecha s taškovou krytinou. Kromě menších účelových úprav z dalších desetiletí 19. i 20. století zůstal celkový charakter bez zásadní změny. 

Vlastní budova je jednopodlažní, z malé části podsklepená a má jednoduchý obdélný půdorys. Místnost v severozápadním nároží byla patrně využívána jako sala terrena pro odpočinek a občerstvení výletníků.      Měla mozaikovou, ornamentálně vzorovanou dlažbu. Její zbylé fragmenty jsou zakonzervovány a zakryty podlahou. Prostor střechy byl využíván pouze k uskladnění sena, má valbový krov, krytinou střechy je pálená bobrovka. Obvodové zdi jsou ze smíšeného zdiva kamenného a cihelného a jejich povrch tvoří vápenná štuková omítka se světle okrovým vápenným nátěrem. Na spodních plochách západní fasády jsou patrné zbytky staršího, nejspíše barokního nátěru, který má sytě červenou barvu a jeho plocha je členěna bělavými linkami na způsob holandského režného cihelného zdiva a kolem oken bylo bílé rámování. Interiér byl zkrášlen geometrickou dekorativní výmalbou. Okenní otvory jsou osazeny dvojitými okny tradičního typu. Dvojice vstupních dveří má novodobá dřevěná křídla. 

K Holandskému selskému domu patří ještě hospodářský přístavek, což je jednoduchá obdélná přízemní stavba nejspíše z 1. poloviny 19. století. Sestává ze tří místností, původně zřejmě chlívků pro domácí zvířata. Nad dvěma místnostmi je dnes strop z betonových desek do ocelových traverz a východní místnost strop nemá.

Unikátní a provozně ojedinělá stavba byla v roce 2015 celkově opravena. Jednalo se nejen o rekonstrukci holandského selského domu, ale i přístavku. Způsob opravy byl převážně konzervační a restaurační povahy, s odstraněním některých pozdějších nevhodných úprav a s náznakovým doplněním zaniklých částí. V objektu bylo zachováno a obnoveno maximum původních konstrukcí a povrchů. Při obnově bylo respektováno jak původní barokní jádro stavby, tak především klasicistní podoba z poloviny 19. století. Při úpravě fasád to znamená, že nebyl realizován návrat k původní iluzívní červené barevnosti cihelného domu, ale byla obnovena architektura pozdějšího plastického rámování ploch pilastry se sjednocující světle okrovou barevností. 

Obnoven byl také nejhodnotnější prostor stavby - sala terrena a to včetně dnes zazděného zaklenutého fasádního otvoru-portálu. Ten bude uzavřen zasklenou příčkou se čtyřkřídlovými dveřmi, dle dobové fotografie. Na podlaze byla obnovena mozaika z říčních oblázků. 

Přístavek bylo nutné celkově staticky zajistit, některé stěny byly přezděny a nově byla provedena konstrukce střechy. Podlahy byly nově provedeny z cihel. 

 

  Stav okolí holandského domku v roce 1785                             Přilehlá zahrada v roce 1820

 

 Výsadba u holandského domku v roce 1840                                        Stav v roce 1927

 

Zahrada a sad.

U domku byla zahrada v holandském stylu s květinovými loubími. Později byla změněna na školku ovocných stromů. 

 

Tento web byl vytvořen v systému web-rychle.cz pro nekomerční užití.