Denní program Chotků při studiích v roce 1727

Program hraběte Jana a Rudolfa Chotka při zahraničním studiu:

5:00 hodin                   Probuzení

6:00-7:00 hodin            Korepetice

8:00-9:00 hodin            Katolická mše

9:00-10:00 hodin          Collegium z kapitulací nebo jus gentium a jus naturae

11:00-12:00 hodin         Korepetice

12:00-13:00 hodin         Oběd

13:00-15/17:00 hodin    Samostatná četba

17:00-18:00 hodin         Collegium v just publicum

20:00-21:00 hodin         Korepetice

21:00 hodin                  Modlitba k Panně Marii   

 

 

Dlouhověkost Chotků

Ve století šestnáctém byl věk dožití cca kolem 30-35 let. Ne však u Chotků.

Jan II. Chotek z Chockova na Skřivání se narodil v roce 1519 a žil 72 let. Jiří I. Chotek z Chockova (nar. 1520) žil 75 let a Zikmund Chotek na Touškově (nar. 1521) dokonce 82 let!

Další potomstvo však moc z průměru nevystupovalo a až teprve Václav Antonín Chotek se dožil 80 let.

(v 18. století se lidé dožívali průměrně cca 40 let). Jeho syn Jan Karel Chotek žil 83 let. Jeho druhorozený syn Rudolf "pouze" 65 let. Syn Jana Karla, Jan Rudolf, dědic panství rodu, dožil 76 let. Jeho dcera Terezie 87 let a vnučka Sidonie 85 let. Pravnuk Emerich Chotek, vlastník panství se dožil 78 let a pravnuk Ferdinand z Volšov 75 let. Pražský purkrabí Karel Chotek žil 85 let. Dále pak Ota Ferdinand (nar. 1816) 73 let.

Arnošt Chotek, poslední člen majorátní veltruské větve se dožil roku 1927 83 let.

Karel Maria I. (nar. 1853) z Velkého Března 73 let a jeho syn, poslední potomek rodu Karel Maria II. (1887-1970) 83 let.

Ze 7 dcer Bohuslava Chotka se dožila nejméně Žofie Chotková, pouze 54 let, vzhledem k atentátu v Sarajevu.

Jinak průměrný věk dožití jeho ostatních dcer byl 70 let! Průměrný věk dožití byl v 19. století a kolem roku 1900 cca 50-55 let.

Ve století šestnáctém byl věk dožití cca kolem 30-35 let. Ne však u Chotků.

Jan II. Chotek z Chockova na Skřivání se narodil v roce 1519 a žil 72 let. Jiří I. Chotek z Chockova (nar. 1520) žil 75 let a Zikmund Chotek na Touškově (nar. 1521) dokonce 82 let!

Další potomstvo však moc z průměru nevystupovalo a až teprve Václav Antonín Chotek se dožil 80 let.

(v 18. století se lidé dožívali průměrně cca 40 let). Jeho syn Jan Karel Chotek žil 83 let. Jeho druhorozený syn Rudolf "pouze" 65 let. Syn Jana Karla, Jan Rudolf, dědic panství rodu, dožil 76 let. Jeho dcera Terezie 87 let a vnučka Sidonie 85 let. Pravnuk Emerich Chotek, vlastník panství se dožil 78 let a pravnuk Ferdinand z Volšov 75 let. Pražský purkrabí Karel Chotek žil 85 let. Dále pak Ota Ferdinand (nar. 1816) 73 let.

Arnošt Chotek, poslední člen majorátní veltruské větve se dožil roku 1927 83 let.

Karel Maria I. (nar. 1853) z Velkého Března 73 let a jeho syn, poslední potomek rodu Karel Maria II. (1887-1970) 83 let.

Ze 7 dcer Bohuslava Chotka se dožila nejméně Žofie Chotková, pouze 54 let, vzhledem k atentátu v Sarajevu.

Jinak průměrný věk dožití jeho ostatních dcer byl 70 let! Průměrný věk dožití byl v 19. století a kolem roku 1900 cca 50-55 let.

 

 

Jazyky

Václav Antonín Chotek, znovuzakladatel slávy rodu Chotků mluvil i psal pěti jazyky.

 

Francouzská emigrantka baronka du Montet chválí ve svých Pamětech francouzštinu českých šlechticů.          V salonu Marie Sidonie Chotkové, koncem 18. století,  se prý mluvilo velmi dobrou francouzštinou a Jan Rudolf Chotek prý ovládal tento jazyk lépe než mnozí Francouzi. Stejně dobře ovládal jazyk i jeho strýc Rudolf Chotek.

 

 

První Chotková v 18. století

Václav Antonín Chotek z Chotkova a Vojnína (1674-1754), majitel panství Bělušice na Mostecku, přichází sňatkem s Terezií Marií von Scheidlern (1684-1709) na panství Jeviněves-Veltrusy (10 vesnic, 3 poplužní dvory, 2 kamenolomy, ale žádný pivovar ani vrchnostenské sídlo). Celé panství získává až smrtí své ženy v roce 1709. Měl s ní 7 dětí.

František (1700-1708), Marie Anna (1701-po 1770), Terezie (1702-1749), Václav (1703-1725), Jan Karel (1704-1787), Rudolf (1706-1771) a Alžběta (1708-1712).

Rod Scheidlerů se veřejně objevuje počátkem 17. století. Za své služby habsburskému domu byl povýšen v roce 1654 do rytířského stavu jako ze Scheidlern. Jednalo se o čistě úřednickou šlechtu, která získala postupně všechny úřady, které se k tomuto titulu byly vyhrazené (purkrabí, podkomoří, nejvyšší písař Království českého, císařský rada, hejtman....).

Poslední mužský potomek, rytíř Ferdinand Kryštof (1650-1696), po sobě zanechal čtyři dcery a značný majetek.

Ten se mimo jiné stal základem k povznesení tří významných rodů, Hartigů, Chotků a Pachtů z Rájova.

Maria Theresia Ludmilla Scheidler von Scheidlern se narodila v roce 1684 Ferdinandu Christophu, rytíři Scheidler von Scheidlern a Marii Theresii Losy von Losimthal (1659-1695). Umírá v pouhých 25 letech po sedmi porodech.

 

Řád zlatého rouna

Prestižní Řád zlatého rouna byl udělen za svoji existenci od 15. století pouze zhruba 1.300 významným osobnostem. Mezi nimi se nalézá též Rudolf hrabě Chotek, syn znovu zakladatele rodu Václava Antonína Chotka a syn Rudolfova bratra Jana Karla, Jan Rudolf hrabě Chotek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chotkové na Veltrusích

dlouhověkost Chotků

Tento web byl vytvořen v systému web-rychle.cz pro nekomerční užití.