Zámecké návštěvy

undefined

Evžen Savojský (1663-1736)

návštěva u V.A.Chotka (dle chotkovské verze) v neurčitý rok.                                                             

Patrně po dokončení stavby zámku po roce 1712.

 

undefined

Anna Marie Františka Toskánská (1672-1741), velkovévodkyně Toskánská

velmi blízká přítelkyně V.A.Chotka, majitelka panství Buštěhrad, Zákupy.....

 

undefined

Marie Terezie (1717-1780)

návštěva při příležitosti Prvního vzorkového veletrhu na světě v roce 1754. Na zámku přespala.

 

undefined

František Štěpán Lotrinský (1708-1765)

návštěva při příležitosti Prvního vzorkového veletrhu na světě v roce 1754.

 

undefined

Marie Karolína (1752-1814), královna Neapolská, dcera Marie Terezie

návštěva při příležitosti Prvního vzorkového veletrhu na světě v roce 1754.

 

undefined

Giacomo Casanova (1725-1798)

během posledních dvanácti let, které trávil na Duchcově, navštívil zámecký areál

 

undefined

Charles de Ligne (1735-1814), proslulý belgický kníže, maršál

delší pobyty poč. 19. století na pozvání Jana Rudolfa.

 

undefined

Josef II. (1741-1790)

navštívil chotkovské Veltrusy několikrát, vždy však neoficiálně. Též i někdy ve společnosti vojevůdců Laudona a Lacsyho.

 

undefined

Ernst Gideon von Laudon (1717-1790), vojevůdce

 

undefined

Franz Moritz Lacsy (1725-1801), vojevůdce

 

undefined

František I. s chotí (1804 a 1820)

 

undefined

Ferdinand III. (1769-1824), velkovévoda Toskánský (1804)

návštěva společně s Františkem I.

 

undefined

Ferdinand I. Dobrotivý (1836)

 

undefined

Karel Filip Schwarzenberg (1771-1820), vrchní velitel vojsk, kníže

pobýval na zámku při přesunu spojeneckých vojsk v roce 1813 při napoleonských bitvách.

 

undefined

Jan Josef Václav Radecký z Radče (1766-1858), maršál

pobýval na zámku při přesunu spojeneckých vojsk v roce 1813 při napoleonských bitvách.

 

undefined

Michail Bogdanovič Barclay de Tolly (1761-1818), ruský vrchní velitel, kníže

 

undefined

Alexej Ivanovič Ostermann-Tolstoj (1770-1857), generál

 

undefined

Kateřina Vilemína Zaháňská (1781-1839), kněžna, majitelka zámku Ratibořice

 

...dále mnoho šlechticů z významných rodin (Lobkowicz, Schwarzenberg, Clary-Aldringen, Kinský, Rohan, Auersperg a další)

 

 

V letech 1943-1944 (zámek byl předán Karlem Chotkem k dispozici Třetí říši) sem přijíždělo dvakrát do měsíce 30 ryze arijských děvčat, které se zde setkali se stejným počtem příslušníků "SS" za účelem anonymního plození "čisté rasy", v rámci tzv. programu "Lebensborn". Po společenské a hudební složce se dvojice rozcházely do menších pokojů...Celý areál byl přísně uzavřen.

 

 

 

 

 

 

Zámecké návštěvy ve Veltrusích

Zámek a park Veltrusy

Evžen Savojský - velkovévodkyně Toskánská - Marie Terezie - Josef II - von Laudon

Tento web byl vytvořen v systému web-rychle.cz pro nekomerční užití.