Pavilon Přátel venkova a zahrad ("Přátelství")

V posledním desetiletí 18. století byla stavební činnost ve veltruském parku velmi bohatá. V tomto období (1792-94) byl zbudován na vyvýšenině v jihovýchodní části parku Chrám přátel venkova a zahrad, zvaný též "Velký templ". Jeho původní, správný název je: "Chrám obránců vlasti a přátel zahradnictví".

Je to okrouhlá stavba, jejíž vnitřní síň je obklopena deseti cihlovými sloupy s jónskými hlavicemi. Síň je zaklenuta kopulí nesenou tamburem. Vlys je zdoben růžicemi, vnější plocha tamburu festony a věnci. Přístup do síně je pravoúhlým portálem a světlo sem proniká čtyřmi velkými obdélníkovými okny. Vnitřní stěna i klenba s tamburem jsou pokryty tvarově bohatou bílou štukaturou na modrém podkladě. Kromě ornamentálních motivů jsou tu symboly vláda a ovocnářství.

Chrám byl postaven nejen z estetických, ale též z vlasteneckých důvodů Janem Rudolfem Chotkem na paměť "přátel venkova a zahrad" a "obránců míru" císaře Josefa II. a generálů Laudona a Lacsyho, jejichž busty kdysi stály na konzolách uvnitř síně. Velký templ byl původně vybaven empirovým nábytkem, ten však byl spolu se silně poškozenými bustami přestěhován do zámku.

Projekt templu zhotovil patrně architekt Matěj Hummel, který tu vytvořil volnou kopii stavby Williama Chamberse v Kew Garden v Anglii z 1. poloviny 18. století. Klasicistním dekorem ji však přizpůsobil soudobému výtvarnému slohu. Výzdobu prováděl italský štukatér C.G. Bossi. Za pravzor tohoto díla lze považovat okrouhlé stavby řecké a římské antiky, ještě spíše však některé italské renesanční a barokní stavby (např. Bramantův chrám San Pietro in Montorio v Římě.)

Cesta k tomuto velmi architektonicky hodnotnému a původně zachovanému klasicistnímu pavilonu vedla přes průplav, který byl překlenutý tzv. dórským mostem (viz původní grafika), na jehož místě je dnes dřevěná lávka.

Architekt Mathias Hummel v letech 1792-94

      

Více na: Pavilon Přátelství

 

 

 

 

 

Park Veltrusy

Pavilon Přátel venkova a zahrad

pavilon - pavilon Přátelství - Jan Rudolf Chotek - Josef II - Generál Laudon - klasicismus - anglický park

Tento web byl vytvořen v systému web-rychle.cz pro nekomerční užití.