Zámecký ostrov Veltrusy

Je obklopen mořem zeleného listí, vltavským třpytem slunce, chmelnicemi i cestami osudu.

Zůstává takovým, jakým si ho přáli jeho stavitelé i bouřlivá příroda.                                      

Je oázou naší duše, útěkem do ráje i zrcadlem společnosti.

Nechte se odvát na veltruský ostrov a ochutnejte....."

Zámek Veltrusy

Hraběcímu rodu Chotků z Chotkova a Vojnína, jedinému majiteli zámku Veltrusy, ze kterého pocházela manželka následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este, Žofie Chotková, se podařilo zanechat nám mimořádné dědictví ze slohového období 18. a 19. století. V éře vrcholného baroka zde byl postaven, v letech 1706-1712, lovecký zámeček, doplněný tehdy módní barokní zahradou. Stál uprostřed lužních lesů, které obklopovala ze všech stran Vltava, na místě zvaném „Ostrov“. Projektantem této stavby byl G. B. Alliprandi. Budova je v půdorysu písmene "x" s čestným dvorem, který uzavírají alegorické sochy dvanácti měsíců a čtyř ročních období z dílny Matyáše Brauna. V přízemí zámku se nachází unikátní průchozí Sala terrena a Mušlový pokoj. Reprezentativní místnosti šlechty jsou v prvním patře, stejně jako hlavní kulatý sál, ze kterého se na nádvoří vycházelo též po dvouramenném schodišti, které je zdobeno vázami a sousošími psovoda a koněvoda.

Rokoková doba se ve svém architektonickém pojetí uchýlila, se svojí ornamentální tvorbou a oblíbenou chinoiserií, do zámeckých interiérů. Přesto byla druhá polovina 18. století pro zámek velmi významná. Po roce 1750 byla zámecká budova rozšířena do dvojnásobné délky svých čtyř bočních křídel a v roce 1754 zde byl uskutečněn první veletrh na světě za účasti Marie Terezie a Františka Štěpána Lotrinského. Vzhled zámeckého okolí, které se budovalo do 40. let  18. století, určovaly poměrně časté povodně. Jedna z nich, v roce 1764, dala podnět k založení přírodně-krajinářského parku s unikátní a vzácnou koncepcí tzv. „Okrasného statku“.

Klasicismus, se svými antickými objevy a novými názory na přírodu, zde zanechal parkovou architekturu především v podobě pavilonů (Pavilon Marie Terezie, Chrám „Přátelství“, Dórský pavilon, Laudonův pavilon) a nastupující Empir, pod dojmy Napoleona v Egyptě, také vzácný most se Sfingou a umělou zříceninu s egyptským kabinetem.

Zámek postihla v roce 2002 velmi ničivá povodeň, přesto nabízí svým návštěvníkům různé programy, výstavy a expozice.

Příjemné toulání "Ostrovem snění" přeje Kamil Kristen Brzák-THERESIAE RTM

 

 

 
 
 
 
 
 

Nesmírné poděkování panu Otakaru Špecingerovi st. a panu Ivo Cermanovi za jejich velmi hodnotná bádání a obsáhlá díla věnovaná zámku a parku Veltrusy a rodině hrabat Chotků.

Poděkování též patří: Josefu Ledrovi, Adolfu Wenigovi... a z těch současných: Evě Lukášové, Janu Holečkovi, Petře Načeradské, Pavlu Zahradníkovi, Martinu Halatovi, Janu Rackovi, Janu Sommerovi a dalším.

Dnes a denně odkrývají spolu s Chotkovským rodinným archívem (i dalšími archívy) stále skryté poklady veltruského panství. Díky nim před námi ožívají dějiny tohoto mimořádného místa a jednoho šlechtického rodu, které se nesmazatalně zapsaly do historie naší země, ve které měli a stále mají své pevné místo.

 

 

undefined

Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště středních Čech v Praze

SPRÁVA ZÁMKU VELTRUSY

Česká republika
tel: +420 315 781 146, mobil: +420 724 348 776

fax: +420 315 781 468
e-mail: veltrusy@npu.cz

 

 

Všechny zde uveřejněné texty a obrázky jsou propagací jejich autorů a státního zámku Veltrusy.

Jejich další kopírování, zveřejňování či komerční využití je z důvodu autorských práv zakázáno!

 

 

Zámek Veltrusy

perla barokního urbanismu

zámek - čestný dvůr - anglický park - parková architektura